Żołnierze Wyklęci – zapomniani bohaterowie…

Żołnierze Wyklęci – zapomniani bohaterowie…

Stawiali zbrojny opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu w latach 1944-63, zakładając oddziały partyzanckie, działające w ukryciu, dając początek oporu przeciwko sowietyzacji Polski.

Na wystawie pozyskanej z Muzeum AK jest informacja o najbardziej zasłużonych Polakach: Fieldorf – pseud. Nil, Zygmunt Szendzielarz – Łupaszka, Okulicki Leopold, Franczak, Danuta Siedzikówna – Inka, Marta Watta i inni.

fot. Krzysztof Cichy

W naszym rejonie mamy nie do końca odkryte karty historii z tego okresu. Znaczne informacje możemy jedynie  czerpać z raportów UB działającego w Chrzanowie, w którym to akty pod kierownictwem Wałacha Stanisława i Szlachcica Franciszka pisali raporty – sprawozdania do swoich zwierzchników o tym, co dzieje się w powiecie chrzanowskim. W opracowaniu zbiorczym pan Maciej Korkuć spisał szereg informacji, co daje nam ogólny obraz minionego okresu. Część tych materiałów prezentowana jest do publicznej wiadomości na wystawie okiennej – warto przeczytać. Wiele informacji przedstawionych jest do dnia dzisiejszego niewyjaśnionych z okresu lat 1944-47, zwłaszcza mordów: ks. Marian Rapacz z Płok zamordowanego w nocy 11.05.1946 r. – ślady prowadziły do mieszkańców Myślachowic – do dziś sprawa niewyjaśniona; ks. Franciszek Flasiński z Libiąża; Lizoń Franciszek z Dulowej; Hudzik Józef z Babic; milicjant z Psar.

Zwalczanie podziemia politycznego to najważniejsze zadanie dla UB wspierana przez NKWD. Główne siły w/w nakierowane były na zwalczanie oddziału „Błyskawicy”, który skupiał żołnierz AK, nad którym warto skupić uwagę, aby poznać cele, problemy i zadania, jakie rozwiązywali.

Na podstawie materiałów UB można podjąć próbę rekonstrukcji tego oddziału. Dowódcą oddziału był Józef Senkowski ps. Gienek Błyskawica, zastępcą Józef Woch lub Włoch ps. Grożny.

Członkami oddziału byli: Józef Gąsior, Franciszek Gąsior, Mieczysław Grochal ps. Cichy, Zofia Jaskóła, Marian Kalemba ps. Nieznany, Jan Kalęba, Marian Kocot ps. Śmieszny, Filip Kuchta ps. Kartus, Stefan Kurdziel, Franciszek Paszcza, Władysław Stachowicz ”Wrona”, Franciszek Siemek, Piotr Siemek, Stanisław Siemek, Wiktor Stawarz, Stawarz Franciszek, Marian Trębacz, Edward Trębacz ps. Bartnik, Jan Trębacz, Józef Zając, Adolf Zając, Stefan Zając, Bronisław Zając, Józef Zajęga ps. Sęp.

Łączniczkami z Krakowem w oddziale były Józefa Zajęgówna i Rozalia Włoch.

Broń i amunicje przechowywano u Antoniego Jaskóły.

Kuchta i Stawarz pełnili funkcje drużynowych.

Oddział utrzymywał kontakt  z zakonnikiem OO. Salwatorianów o. Gabrielem oraz naczelnikiem więzienia w Chrzanowie Józefem Durdyniem.

fot. Krzysztof Cichy

Dzisiejszą wystawą otwieramy niewyjaśnione karty historii naszych dziadków, chcących wolnej, demokratycznej Trzebini, Polski – dla pamięci minionego okresu nie zapominajmy, że wymienieni wyżej i inni chcieli wolnej Ojczyzny. Cześć Ich pamięci!

Dziękuję mieszkańcom za wczytywanie się w treści wystawy na płycie Rynku i wystawie sklepowej w cukierni „Złoty Róg” u Pana Janusza Śmiałek, a tych Mieszkańców, którzy jeszcze nie mieli okazji oglądnąć wystawy, zachęcam.

Dziękuję kolegom ze Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia za pomoc w montażu, a Burmistrzowi Adamowi Adamczykowi za honorowy patronat nad wydarzeniem.

Przemówienie Tadeusza Adamczaka – Przewodniczącego SWT
– wygłoszone w Trzebini dn. 1 marca 2015 r.