Stowarzyszenie wnioskuje o upublicznienie nagrań z sesji Rady Miasta

Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia”, początkiem sierpnia br., złożyło pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Trzebini, p. Zdzisława Ścigaja z wnioskiem o udostępnienie zapisów audiowizualnych z przeprowadzanych cyklicznie sesji Rady Miasta.

Powołując się na zainteresowanie mieszkańców tematyką obrad, Stowarzyszenie wystosowało prośbę o możliwość publikacji nagrań na swojej stronie internetowej, aby każdy – w dowolnym czasie – mógł się z tym materiałem zapoznać. Poniżej publikujemy wniosek o nagranie z sesji (z dn. 26.07.2013 r.) oraz wniosek o upublicznienie.

 

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia

Trzebinia, 1.08.2013

 

                                                 Przewodniczący Rady Miasta Trzebini

                                                  Pan Zdzisław Ścigaj 

 

W trosce o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i w trybie dostępu do informacji publicznej, a także realizując cele statutowe, Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia zwraca się z wnioskiem o udostępnienie zapisów audio-wideo z sesji Rady Miasta. Udostępnione materiały będą w całości publikowane na stronie Stowarzyszenia, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli w dowolnym, i dogodnym dla siebie terminie zapoznać się z przebiegiem sesji Rady Miasta oraz ocenić funkcjonowanie tejże Rady. W naszej ocenie przyczyni się to do lepszego zrozumienia mechanizmów demokracji i zwiększy świadomość obywatelską. Ułatwi także Państwu Radnym zaprezentowanie się przed wyborcami, będzie dowodem podejmowanych działań i trudu pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego. Pragniemy także nadmienić, iż Pan Burmistrz Stanisław Szczurek w rozmowie z nami, kilkakrotnie odniósł się pozytywnie oraz wyraził zgodę na prezentację nagrań wideo z posiedzeń Rady.

Liczymy na zrozumienie ze strony Pana Przewodniczącego i członków Rady Miasta, będzie to bowiem także Państwa wkład w rozwój demokracji i wzrost świadomości obywatelskiej mieszkańców naszego miasta.

 

W imieniu Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia

Przewodniczący

Tadeusz Adamczak