Czas na podsumowanie I kwartału funkcjonowania „ustawy śmieciowej” w Trzebini. Nagranie z debaty z Prezesem spółki „Usługi Komunalne”

W czwartek 24 października br. odbyła się debata na podsumowanie I kwartału funkcjonowania znowelizowanej „ustawy śmieciowej” w Trzebini. Na spotkaniu z mieszkańcami, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia”, pojawił się Prezes trzebińskiej spółki „Usługi Komunalne” – Pan Andrzej Smółka oraz odpowiedzialny za odbiór odpadów – Pan Adam Pasternak.

Zdjęcia z debaty można obejrzeć na Facebooku lub poniżej.

 

Nagranie z debaty poniżej:

Artykuł podsumowujący debatę poniżej.

Debata na podsumowanie I kwartału „ustawy śmieciowej”, która odbyła się w czwartek 24 października, miała na celu rozliczenie zarówno gminy, jak i Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie za pierwsze miesiące nowego odbioru odpadów. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia”, a zaproszonym gościem był Pan Andrzej Smółka, prezes spółki „Usługi Komunalne”, która w naszej gminie odpowiedzialna jest za gospodarkę odpadami. Debata zgromadziła mieszkańców, chcących dowiedzieć się wielu ważnych kwestii z tym związanych oraz podsumować I kwartał nowej Ustawy. Spotkanie prowadził Przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia”, Pan Tadeusz Adamczak.

Prowadzący debatę rozpoczął od zadawania pytań, które mieszkańcy nadesłali drogą internetową. Takich pytań było ok. 80, więc musiały zostać wybrane najważniejsze i najczęściej powtarzane przez internautów. Internauci byli ciekawi, m.in. jak sam Prezes „Usług Komunalnych” ocenia funkcjonowanie nowego sytemu, czy ilość przyjmowanych odpadów jest zgodna z przewidywaniami i z czego wynikają opóźnienia w odbiorze. Pytano także o ilość przyjmowanego gruzu, azbestu i o „przyszłości” oddawanych przez mieszkańców tak licznie odpadów zielonych.

Bez echa nie pozostał temat samego trzebińskiego wysypiska, jego pojemności, sortowni przy nim działającej, a także kwestia fetoru z niego się wydostającego. Pytano także o ekspertyzy, które wykonał w tym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Prezes zapewnił, że pojemność wysypiska jest jeszcze nie zapełniona, a sama spółka, którą zarządza, musi dopracować system odbioru wszelkich odpadów, aby uniknąć opóźnień. Zapewnił też, że mieszkańcy, którzy zgłosili potrzebę otrzymania nowych pojemników na śmieci, otrzymają je.

Pytania mieszkańców dotyczyły również „dzikich wysypisk” na terenie gminy. Pan Smółka odpowiadał, żeby o takich zauważonych miejscach poinformować trzebiński Urząd Miasta. Jednocześnie zapewnił, że „Usługi Komunalne” nie otrzymały dotąd żadnej skargi na funkcjonowanie w nowym systemie śmieciowym, pojawiały się liczne pytania i wątpliwości, kierowane drogą telefoniczną lub osobiście. Mieszkańcy przedstawiali także swoje wątpliwości co do ilości koszy na śmieci, worków na odpady segregowane dla rodzin rozliczających się oddzielnie – Prezes zadeklarował, że sprawy rozstrzygnie indywidualnie. Zgłosili również mieszkańcy swoje obawy co do przywozu na wysypisko azbestu. Prezes zaprzeczył, ale zadeklarował sprawdzenie zarzutu.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy za udział, za zadawane pytania i sugestie. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, którym jak widać, na uwadze jest dobro mieszkańców, a fakt, że wysypisko wymaga większego dopilnowania i neutralizacji złych oznak wpływu na mieszkańców, widocznie motywował zebranych do aktywności.