Author Archive

29 lip 2014

Pismo do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ws. składowiska opon w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wnioskuje o ponowne przyjrzenie się sytuacji składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini.  Pismo w tej sprawie skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
18 lip 2014

Pismo do Burmistrza Trzebini ws. zasad i częstotliwości odbioru azbestu w gminie

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia w piśmie do Burmistrza oczekuje skrócenia czasu oczekiwania na odbiór azbestu w gminie.
18 lip 2014

Uwagi Stowarzyszenia do projektu zagospodarowania placu miejskiego w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia złożyło w Urzędzie Miasta uwagi do projektu zagospodarowania placu miejskiego w Trzebini.
12 lip 2014

Zgłoś sugestię odnośnie projektu zagospodarowania placu miejskiego w Trzebini

Sugestie odnośnie projektu zagospodarowania placu w Trzebini prosimy kierować za pomocą Facebooka lub na adres mailowy: stowarzyszenie@wspolnatrzebinia.pl do środy 16 lipca.
10 lip 2014

Zaproszenie do udziału w Sesji Rady Miasta w piątek 11 lipca br.

Sesja rozpocznie się w piątek 11 lipca br. o godz. 9:00 w Biurze Rady Miasta przy ul. Piłsudskiego 14 A. Podczas obrad zostanie podjęty temat zgody na spalanie gałęzi na terenie naszego miasta.
9 lip 2014

Dodatkowe etaty dzielnicowych w Trzebini

Z wielką radością przyjęliśmy informację o przyznaniu Gminie Trzebinia dodatkowych czterech etatów dzielnicowych w trzebińskim Komisariacie Policji. Złożyliśmy pisemne podziękowania.
8 lip 2014

Pisma do Burmistrza nt. braku nocnej opieki medycznej i nocnych dyżurów aptek w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wystosowało pisma do Burmistrza Trzebini ws. braku nocnej opieki lekarskiej w gminie oraz braku nocnych dyżurów aptek.