Nie bójmy się zawozić odpadów do PSZOK-u!

W każdej gminie funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dla naszych mieszkańców przypominamy podstawowe informacje o funkcjonowaniu tych punktów w naszym mieście.

pszok-w-trzebini

W w/w punkcie mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać m.in. zużytą odzież, tekstylia, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie lub akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble lub inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane (z wyłączeniem azbestu!), inne odpady niebezpieczne, tj. termometry, tonery, ciśnieniomierze.

Od 1 lipca 2015 roku mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli oddać w PSZOK dodatkowe rodzaje odpadów:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych systemem gospodarczym – limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi 1.000 kg/rok, a w przypadku odpadów materiałów izolacyjnych (np. styropian, wata mineralna, wata szklana) – 1 m3/rok,
  • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni w okresie kwiecień – listopad – limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi 20 worków/miesiąc,
  • choinki w miesiącach styczeń i luty.

Potrzebne informacje znajdziesz tutaj!

Wykaz odpadów, które możemy przekazać bezpłatnie do PSZOK-u:

pszok-trzebinia