Coraz bliżej wydania książki o trzebińskiej „Solidarności”

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Trzebini od kilku miesięcy podejmują starania dotyczące spisania publikacji o powstaniu i działalności „Solidarności” na ziemi trzebińskiej. Spotkanie we wrześniu 2015 r. stało się inspiracją, by niespisane dotąd wspomnienia działaczy solidarnościowych znalazły swoje miejsce w publikacji.

Publikacja pt.: „SOLIDARNOŚĆ” W TRZEBINI – powstanie i działalność. Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Piskorz jest już przygotowana. Komitet Redakcyjny tworzą: Jolanta Piskorz /red. nacz./, Tadeusz Adamczak, Andrzej Kostka, Barbara Sokołowska-Kurek.

Aby jednak możliwe było jej wydanie, potrzebne jest wsparcie finansowe, szczególnie przeznaczone na poniesienie kosztów druku książki.

Poniżej publikujemy spis treści publikacji, a także słowo od Autorów.

SPIS TREŚCI

Od Autorów

  1. Powstanie „Solidarności” w Polsce
  2. Początki NSZZ „Solidarność” na terenie Trzebini

– Zakłady Metalurgiczne „Trzebinia”
– KWK „Siersza”
– Rafineria Nafty „Trzebinia”
– Elektrownia „Siersza”
– Rejon Energetyczny
– Zakłady Tłuszczowe
– ZKT „Gumownia”
– ZSO „Górka”
– ZG Trzebionka
– Przedsiębiorstwa komunikacyjne i transportowe
– NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty MiG Trzebinia
– Inne zakłady pracy

  1. Stan wojenny, internowania, represje
  2. Trzebińska „Solidarność” w aktach SB
  3. Trzebińska „Solidarność” po 1989 roku
  4. Obecne struktury lokalnej „Solidarności”

Wykaz internowanych z trzebińskich zakładów pracy
Wykaz internowanych i aresztowanych, związanych pośrednio z Trzebinią
Wykaz zmarłych działaczy trzebińskiej „Solidarności”
Lista działaczy uhonorowanych medalem 35-lecia „Solidarności”

OD AUTORÓW

Inicjatywa spisania dziejów NSZZ „Solidarność” w Trzebini wyszła od Tadeusza Adamczaka ze Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia”. Idea ta natychmiast zyskała poparcie Dyrekcji i Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini. Zamiarem autorów było aby niniejsze opracowanie przybliżało trzebińskiej młodzieży ten niełatwy okres w historii Polski. Dlatego też niektóre zagadnienia ukazano w nieco szerszym aspekcie.

Autorzy serdecznie dziękują członkom „Solidarności” – a także wszystkim innym mieszkańcom gminy Trzebinia, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami oraz udostępnili posiadane dokumenty i fotografie. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem: Czesława Kołodziejczyka, Jana Jarczyka, Waldemara Słomskiego, Jana Kowalskiego, Edwarda Chamika, Haliny Mentel i Zbigniewa Mentla, Piotra Matana, Kazimierza Zająca, Henryka Woszczyny, Jerzego Korca, Henryka Kawali, Bożeny Gajec, Edwarda Likusa, Karoliny Bartosik, Józefa Trojanowskiego, Hieronima Włodarczyka, Edwarda Pędrysa, Wacława Dziewiora, Jerzego Jury, Marii Jarczyk, Aleksandry Noworyty, Tadeusza Warzechy, Tadeusza Cupiała i Feliksa Lacha, Krystyny Bodzenty oraz Franciszka Padło.

Za okazaną pomoc dziękujemy też Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miasta Trzebini, Marianowi Paluchowi, a także inż. Leszkowi Morawieckiemu, Tadeuszowi Wrońskiemu, Zofii Szklarczyk, Annie Brzezińskiej i Andrzejowi Jurze.

Gorące podziękowania, za poświęcenie czasu i pomoc w poszukiwaniach dokumentów archiwalnych, kierujemy pod adresem pani Janiny Suwały z Archiwum Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a także pana Adama Rolińskiego z Fundacji „Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego SOWINIEC” w Krakowie i pana Marka Węgrzyna z Czytelni Akt Jawnych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (Oddział w Wieliczce). Dziękujemy także za cenne wskazówki panu dr Jarosławowi Neja z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Wiele „białych plam” udało się zapełnić dzięki dokumentom zgromadzonym na stronach internetowych „Encyklopedii Solidarności” (np. Wspomnienia Józefa Patyny), „Wszechnicy Solidarności”(np. dokumenty z I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ ”Solidarność”), a także Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie (dane liczbowe).

Mamy świadomość, że prawdopodobnie nie udało się dotrzeć do wszystkich źródeł. Jeśli więc ktoś mógłby uzupełnić historię trzebińskich struktur „Solidarności” o nowe fakty, prosimy o podzielenie się z nami tą wiedzą.

Jolanta Piskorz
Tadeusz Adamczak
Andrzej Kostka
Barbara Sokołowska-Kurek