Czas na konkrety w kwestii reformy śmieciowej – debatę z Andrzejem Smółką, prezesem Usług Komunalnych

Reforma zwana śmieciową wkracza do naszych domów i na nasze osiedla – ciągle bez ulotek informacyjnych i rzetelnej wiedzy… Jak zwykle, a może po raz kolejny, burmistrz Stanisław Szczurek, podlegli mu urzędnicy i samorządowcy zawiedli naszą trzebińską społeczność. Zatem Stowarzyszenie WSPÓLNA TRZEBINIA z Panem Przewodniczącym Tadeuszem Adamczakiem wypełnia lukę i nie śpi – działa!

debata-smolka-play

Ile zapłacimy za wywóz nieczystości po 1 lipca br. już wiemy – 8,70 zł za segregowane śmieci, za niesegregowane 15 zł. Przetarg na wywóz nieczystości z terenu Gminy Trzebinia wygrała macierzysta spółka gminna – Usługi Komunalne. Zaproszenie na trzecią debatę o naszych śmieciach przyjął prezes spółki Andrzej Smółka.

Zapraszamy do obejrzenia debaty śmieciowej. Prosimy o Państwa głosy i propozycje debat ważnych dla naszej lokalnej społeczności na adres debata@wspolnatrzebinia.pl  Nam Trzebinia i życie w ukochanym mieście nie są obojętne!

Pismo, które skierowaliśmy jako Stowarzyszenie po odbyciu debat śmieciowych:

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia                                                    Trzebinia  30.06.2013

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia po odbyciu trzech debat na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zebraniu merytorycznych uwag od mieszkańców naszej gminy, zwraca się do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna oraz Pana Burmistrza jako przedstawiciela mieszkańców w tym Zgromadzeniu z następującymi sugestiami:

  • jak najszybsze przeliczenie i obniżenie wysokości opłaty za odbiór odpadów w związku ze znacząco niższą ofertą, jaka została wybrana na terenie gminy Trzebinia;
  • opłaty za odbiór odpadów powinny być wnoszone po wykonaniu usługi- to jest w pierwszej dekadzie miesiąca następującego po odbiorze odpadów lub w miesiącu następującym po kwartale (w sytuacji uiszczania opłaty za kwartał)
  • ponowne rozważenie sposobu odbioru odpadów z pielęgnacji sadów i ogrodów, które muszą być zrębkowane, w przeciwnym razie nie ma możliwości przygotowania ich w workach do odbioru;
  • worki brązowe na odpady zielone powinny być wydawane mieszkańcom, którzy zadeklarują taką potrzebę – bezpłatnie
  • odpady poremontowe takie jak gruz, tynk, cegły, płytki ceramiczne i inne, powstające po wykonaniu remontu we własnym zakresie i niewielkim wymiarze, wzorem innych samorządów (np. do 1 m3) były  odbierane bezpłatnie. Takowe odpady mogą być przecież ponownie zagospodarowane;
  • jak najszybsze wydanie biuletynów informacyjnych na temat: sposobu odbioru odpadów, koloru worków i harmonogramów wywozu odpadów, a następnie dostarczenie ich bezpośrednio do domów mieszkańców.

Liczymy na akceptację propozycji, które będą dobrze służyły mieszkańcom  miasta i gminy, gdyż są dla nich korzystne.

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia

Przewodniczący Tadeusz Adamczak 

Do wiadomości:

1. Burmistrz Stanisław Szczurek

2. Zgromadzenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna

3. Przewodniczący oraz Zarząd ZMGK

4. Redakcja Tygodnika Przełom