Długo wyczekiwana rekultywacja składowiska rozpoczęta!

Rozpoczyna się wyczekiwana przez wielu z nas rekultywacja miejskiego składowiska odpadów. Prezes spółki TOR-BUD (czyli firmy, która wygrała przetarg na wykonanie rekultywacji wysypiska przy ul. Piłsudskiego w Trzebini) zapewnia, że wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z przewidzianym harmonogramem prac i że żadne odpady na teren nie są już przyjmowane.

Przełom_23.09.2015

Oby wszystko przebiegło zgodnie z planem, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców naszej gminy. Mamy prawo oczekiwać od włodarzy naszego miasta konkretnych działań, mających na celu ochronę środowiska, naszego zdrowia, a także edukację proekologiczną naszych dzieci i wnuków.

Z pełnym harmonogramem prac można zapoznać się na stronie internetowej Radnego Rady Miasta – Wojciecha Hajduka: tutaj.