Do PSZOK-u oddamy m.in. gruz

Związek Międzygminny “Gospodarka Komunalna” informuje, że w związku z zakończeniem dotychczasowych umów na prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zawarciem nowych umów na terenie Związku funkcjonują:

  • PSZOK w gminie Libiąż, prowadzony przez firmę „JUKO” s.c., przy ul. Sikorskiego 34 w Libiążu,
  • PSZOK w gminie Chrzanów, prowadzony przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. przy ul. Głogowej 75 w Balinie.

Funkcjonujący dotychczas PSZOK w gminie Trzebinia jest nieczynny. W chwili obecnej Związek poszukuje firmy, mogącej prowadzić Punkt. Nowa lokalizacja zostanie podana po wybraniu wykonawcy usługi. Do czasu otwarcia PSZOK w gminie Trzebina, mieszkańcy mogą korzystać z PSZOK w Chrzanowie i Libiążu.

logo

Od 1 lipca br. mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli oddać w PSZOK dodatkowe rodzaje odpadów:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych systemem gospodarczym – limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi 1.000 kg/rok, a w przypadku odpadów materiałów izolacyjnych (np. styropian, wata mineralna, wata szklana) – 1 m3/rok,
  • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni w okresie kwiecień – listopad – limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi 20 worków/miesiąc,
  • choinki w miesiącach styczeń i luty.

godziny_otwarcia