Dodatkowe etaty dzielnicowych w Trzebini

Z wielką radością przyjęliśmy informację o przyznaniu Gminie Trzebinia dodatkowych czterech etatów dzielnicowych w trzebińskim Komisariacie Policji.

Dziękujemy za przychylność do naszej prośby z dn. 11 grudnia 2013 r., w której – po zorganizowaniu debaty z mieszkańcami naszego miasta oraz Komendantem Policji w Trzebini – wyrażaliśmy nadzieję, że dodatkowe etaty wspomogą starania Policji o bezpieczeństwo na naszych osiedlach oraz centrum miasta.

Dziś wyrażamy wielką radość i satysfakcję z tego powodu, że nasz apel spotkał się z życzliwością Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie i że bezpieczeństwo jest nadal najważniejsze i starania o nie dalej potrzebne.

Liczymy, że dodatkowe etaty wspomogą efektywność działań trzebińskich policjantów i życzymy sukcesów na arenie wojewódzkiej.

Pismo nt. podziękowania dla Komendy Policji za etaty