Dyskusja wokół gospodarki odpadami w naszym mieście

W czwartek 21 września 2017 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie Panem Piotrem Jaskólskim pt. „Czy śmieci muszą tyle kosztować, mimo że są segregowane?”.

Wraz z mieszkańcami obecnymi na debacie odpowiadaliśmy na pytania związane z gospodarką odpadami. Zainteresowani dopytywali o strukturę organizacyjną Związku, czynniki wpływające na wysokość opłaty za śmieci, dopytywali o instalację w Balinie (ZGOK w Balinie, tj. składowisko odpadów) oraz o akcje edukacyjne w zakresie ekologii.

Wiele pytań dotyczyło segregacji odpadów komunalnych, zarówno zasad jak i częstotliwości ich odbioru z posesji. Dopytywano, ile mieszkańców z terenu Związku uiszcza systematycznie opłatę za śmieci (jest to 96% nieruchomości zamieszkałych).

Dopytywano, w jakich miejscach należy składać zużyte baterie. Pytano o zasady zmian deklaracji w przypadku wyjazdu jednego członka rodziny – można złożyć stosowną deklarację w przypadku nieobecności min. przez jeden miesiąc, od 1. dnia do ostatniego. Wnioskowano, aby o podwyżce cen za śmieci informować ze znacznym wyprzedzeniem.

Zachęcamy na stronę ZMGK w Chrzanowie, gdzie na bieżąco zapoznawać się można z tematyką gospodarki odpadami, a także na Facebooku: https://www.facebook.com/ZMGKChrzanow/.

Po debacie Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wystosuje do władz ZMGK w Chrzanowie wnioski po spotkaniu z mieszkańcami.