Dyskutowali o składowisku opon przy ul. Słowackiego

W środę 25 kwietnia 2018 roku podczas Komisji Prawa i Ochrony Środowiska, której pracami kieruje Radny Tadeusz Adamczak, dyskutowano o możliwościach zagospodarowania odpadów ze składowiska z ul. Słowackiego.

W komisji wzięli udział Poseł Marek Polak, przedstawiciel Rady Osiedla Piaski – Radny Wojciech Hajduk i zainteresowani mieszkańcy.

Podczas środowej Komisji Prawa i Ochrony Środowiska została przedstawiona możliwość zagospodarowania odpadów ze składowiska opon przy ulicy Słowackiego przez firmę ENERIS, posiadającą 67% udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadów Komunalnych w Balinie.

Jednocześnie pojawił się inwestor zainteresowany uruchomieniem na terenie dawnego składowiska zakładu pirolizy.

Komisja wysłuchała zainteresowanych, a jednocześnie wystąpi o informację prawną, kto mógłby ubiegać się o środki zewnętrzne i zagospodarować w sposób nieuciążliwy odpady gumowe.

Radny Tadeusz Adamczak zawnioskował jeszcze:

  • o przedstawienie przez Starostę Chrzanowskiego stanu prawnego nieruchomości terenu, na którym zlokalizowane jest składowisko opon, szmat i innych odpadów przy ul. Słowackiego w Trzebini.