Dziękujemy za poparcie w wyborach!

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia serdecznie dziękuje Wszystkim Mieszkańcom Trzebini za udział w tegorocznych wyborach samorządowych i wsparcie kandydatów ubiegających się o mandat radnego.

Z ramienia SWT o funkcję Radnego Rady Miasta Trzebini ubiegali się Tadeusz ADAMCZAK – przewodniczący Stowarzyszenia (255 głosów) z Komitetu Wyborczego Wyborców „Wygraj Trzebinio” oraz Wojciech HAJDUK (675 głosów) z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Radnym na kolejną kadencję 2018-2023 został Wojciech HAJDUK, uzyskując drugi najlepszy wynik w Gminie Trzebinia.

Dziękujemy za poparcie i aktywność, świadczy to o docenieniu naszych starań!

Przewodniczący Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia Tadeusz Adamczak dziękuje Wszystkim ze Stowarzyszenia, Sympatykom i Uczestnikom naszych spotkań za dotychczasową współpracę – wszystkie spotkania, debata, rozmowy, wydarzenia sportowe, kulturalne zawsze były organizowane z myślą o Trzebini i jej mieszkańcach!