Jako przeciwnicy krematorium złożyliśmy uwagi do Starosty

Jako Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wraz z wolontariuszami i sympatykami podjęliśmy się zbiórki podpisów sprzeciwu wobec planów inwestora. Jednocześnie zasięgnęliśmy opinii prawników i architektów, którzy dokonali analizy zapisów planu przestrzennego z informacjami Inwestora.

W konsekwencji – przygotowaliśmy stanowisko będące negatywną oceną wniosku inwestora. Wskazaliśmy o niezgodności inwestycji z zapisami planu przestrzennego, argumentowaliśmy, że inwestycja nie może powstać w centrum zabudowy jednorodzinnej.