Już po promocji książki o działaczach Solidarności w Trzebini

W czwartek 7 września 2017 roku odbyła się promocja książki „Solidarność w Trzebini – powstanie i działalność”, która powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia z Miejską Biblioteką Publiczną oraz lokalnymi działaczami. Wieczór uświetnił koncert fortepianowy oraz piosenek solidarnościowych w wykonaniu Janusza Saługi.

Książka powstawała przez dwa lata i jest historią ludzi działających w trzebińskich strukturach Solidarności w latach 80. XX wieku. Podczas spotkania mieszkańcy miasta i gminy mogli otrzymać do rąk naszą książkę „Solidarność w Trzebini – powstanie i działalność” napisaną dzięki znacznemu zaangażowaniu części działaczy i mieszkańców, którzy odpowiedzieli życzliwie na naszą prośbę z przed dwóch lat, a także dzięki możliwości korzystania ze źródeł IPN w Krakowie i Katowicach oraz Zarządów Regionalnych NSZZ Solidarność Małopolski i Śląsko-Dąbrowskiego.

Wiele białych plam udało się zapełnić dzięki dokumentom zachowanym w naszej pamięci i w internetowej „Wszechnicy Solidarności”, stąd wszystkie dane liczbowe. Mamy świadomość, że nie udało się dotrzeć do wszystkich działaczy i źródeł wydarzeń z lat 1980-1999.Jeśli będą nowe fakty do uzupełnienia historii trzebińskich struktur solidarnościowych i ważnych wydarzeń, będzie możliwość wznowienia wydania, bo początek udało się już zrobić.

Dziękujemy również Wszystkim zaangażowanych w powstawanie i dystrybucję książki. Liczymy na pozytywny odbiór, dzielenie się wrażeniami.

Niebywałe, że działacze Solidarności zrobili tyle dla kraju, tyle dla naszego miasta. A ci, którzy nie doczekali naszych obchodów, niech spoczywają w pokoju!