Inne Archive

29 lis 2014

Korespondencja z TCK ws. wynajmu sali na spotkania organizowane jesienią przez Burmistrza Trzebini

Jesienią obecnego roku odbywały się spotkania Burmistrza Trzebini z mieszkańcami poszczególnych sołectw i osiedli. Jako Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia zapytaliśmy o czas trwania i miejsce tychże spotkań.
27 paź 2014

Skarga na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dot. budowy wytwórni gazu syntezowego w powiecie chrzanowskim

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia - po przeanalizowaniu dokumentów i przeprowadzeniu spotkań z Mieszkańcami i przedstawicielami Spółki PKN Orlen EKO - postanowiło przesłać do Warszawy skargę na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. budowy wytwórni gazu syntezowego w powiecie.
16 paź 2014

Pismo do Prezes Zarządu „Usługi Komunalne Trzebinia” ws. rekultywacji miejskiego składowiska odpadów

Stowarzyszenie zwróciło się do Prezes Zarządu "Usług Komunalnych" w Trzebini - Pani Ewy Toll-Bulwan - z prośbą o przedstawienie planów spółki ws. rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Piłsudskiego w Trzebini.
3 paź 2014

Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. natężenia ruchu na ul. Piłsudskiego w Trzebini

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przesłał odpowiedź Stowarzyszeniu na nasze zapytanie odnośnie natężenia ruchu na ul. Piłsudskiego w Trzebini.
1 paź 2014

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. konsultacji społecznych dot. budowy wytwórni syngazu

Na prośbę Stowarzyszenia, w której wnioskowaliśmy o udostępnienie wyników konsultacji społecznych ws. budowy wytwórni gazu syntezowego na terenie powiatu chrzanowskiego, otrzymaliśmy odpowiedź od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
17 wrz 2014

Odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ws. składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini

Po sezonie urlopowym udało się nam uzyskać odpowiedź na nasze pismo z dn. 28 lipca br. ws. składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini. W piśmie bardzo rzeczowo i konkretnie uzyskaliśmy informacje nt. funkcjonowania tutejszego składowiska opon.
17 wrz 2014

Korespondencja ws. udokumentowania przeprowadzonych konsultacji nt. budowy wytwórni gazu syntezowego

Po spotkaniu z Mieszkańcami i przedstawicielami Spółki Orlen EKO postanowiliśmy uzyskać udokumentowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych ws. budowy wytwórni gazu syntezowego.