O odpadach zielonych Archive

13 mar 2014

Stowarzyszenie złożyło projekt zmiany uchwały dot. cofnięcia zakazu spalania pozostałości roślinnych na terenie Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia, na wniosek mieszkańców Gminy Trzebini, wnioskuje o usunięcie zapisu zakazującego spalania wszelkich pozostałości roślinnych powstających na terenach prywatnych nieruchomości w obrębie gminy Trzebinia.
8 lis 2013

Przedłużony termin zbiórki odpadów zielonych

Jednym z postulatów, o które wnioskowało Stowarzyszenie, była prośba do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie o przedłużenie terminu odbioru odpadów zielonych. Związek przekazał przychylną odpowiedź, ustalając ostatni termin odbioru na 22 listopada br. Związek wystosował także
29 paź 2013

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wnioskuje o przedłużenie odbioru odpadów zielonych

W czwartek 24 października Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia”, reprezentowane przez Przewodniczącego, Pana Tadeusza Adamczaka, wystosowało pismo do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie oraz do Rady Miasta Trzebini z prośbą o wydłużenie o miesiąc okresu zbierania odpadów zielonych