Korespondencja Archive

25 mar 2015

Pismo do Przewodniczącej Rady Miasta z prośbą o publikację nagrań z sesji Rady Miasta na stronie Urzędu Miasta

Pragniemy, aby nagrania z sesji Rady Miasta były publikowane na stronie Urzędu Miasta.
20 mar 2015

Odpowiedź Burmistrza Chrzanowa ws. wytwórni gazu syntezowego

Na nasze zapytanie dot. budowy wytworni gazu syntezowego otrzymaliśmy dość lakoniczną odpowiedź Burmistrza Chrzanowa.  
30 sty 2015

Czy powstanie wytwórnia gazu syntezowego na terenie powiatu chrzanowskiego?

Pismo z prośbą o informację dot. planowanej budowy wytwórni gazu syntezowego wpłynęło do Urzędu Miasta w Chrzanowie.
8 sty 2015

Pismo do Burmistrza z prośbą o zwolnienie z opłat za wynajem sali na prelekcję

Treść pisma do Burmistrza z prośbą o zwolnienie z opłat za wynajem sali na prelekcję o wyzwoleniu Trzebini
29 lis 2014

Korespondencja z TCK ws. wynajmu sali na spotkania organizowane jesienią przez Burmistrza Trzebini

Jesienią obecnego roku odbywały się spotkania Burmistrza Trzebini z mieszkańcami poszczególnych sołectw i osiedli. Jako Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia zapytaliśmy o czas trwania i miejsce tychże spotkań.
27 paź 2014

Skarga na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dot. budowy wytwórni gazu syntezowego w powiecie chrzanowskim

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia - po przeanalizowaniu dokumentów i przeprowadzeniu spotkań z Mieszkańcami i przedstawicielami Spółki PKN Orlen EKO - postanowiło przesłać do Warszawy skargę na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. budowy wytwórni gazu syntezowego w powiecie.
16 paź 2014

Pismo do Prezes Zarządu „Usługi Komunalne Trzebinia” ws. rekultywacji miejskiego składowiska odpadów

Stowarzyszenie zwróciło się do Prezes Zarządu "Usług Komunalnych" w Trzebini - Pani Ewy Toll-Bulwan - z prośbą o przedstawienie planów spółki ws. rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Piłsudskiego w Trzebini.