Korespondencja Archive

24 mar 2014

Wniosek o rozważenie przeniesienia automatycznej stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej na os. ZWM w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia zwraca się z prośbą o rozważenie przeniesienia automatycznej stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej na os. Związku Walki Młodych w Trzebini.
13 mar 2014

Stowarzyszenie złożyło projekt zmiany uchwały dot. cofnięcia zakazu spalania pozostałości roślinnych na terenie Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia, na wniosek mieszkańców Gminy Trzebini, wnioskuje o usunięcie zapisu zakazującego spalania wszelkich pozostałości roślinnych powstających na terenach prywatnych nieruchomości w obrębie gminy Trzebinia.
8 mar 2014

Trwają przygotowania do kwietniowej wystawy papieskiej

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini organizuje wystawę papieską pt. "Jan Paweł II i rodzina", której uroczyste otwarcie zaplanowane jest na 11 kwietnia br.
8 mar 2014

Odpowiedź Dyrektora TCK ws. wynajmu sali w Dworze Zieleniewskich

Stowarzyszenie uzyskało negatywną odpowiedź od Dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury ws. prośby o nieodpłatne wypożyczenie sali w Dworze Zieleniewskich na spotkania dla mieszkańców.
6 mar 2014

Pismo do Burmistrza Trzebini nt. braków obowiązkowych informacji zamieszczonych w BIP o jednostce samorządowej Gminy Trzebinia

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wystosowało pismo do Burmistrza Trzebini w związku z brakiem obowiązujących danych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) o jednostce samorządowej Gminy Trzebinia.
25 lut 2014

Kolejne pismo do ZMGK w Chrzanowie ws. wniosków po debacie o cenie i jakości wody

Z powodu braku odpowiedzi od Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie, które zostało wystosowane po grudniowej debacie o stanie i jakości wody w gminie, Stowarzyszenie ponownie złożyło w siedzibie Związku pismo o odpowiedź na zgłoszone wcześniej wnioski.
22 lut 2014

Pismo do Dyrekcji TCK z prośbą o zwolnienie z opłat za wynajem sali na organizowane prelekcje

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wystosowało pismo do Dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury p. Janusza Szczęśniaka z prośbą o zwolnienie z opłat za wynajem sali wystawowej w Dworze Zieleniewskich na organizowane spotkania dla mieszkańców.