Kolejne pismo do ZMGK w Chrzanowie ws. wniosków po debacie o cenie i jakości wody

Z powodu braku odpowiedzi od Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, które zostało wystosowane po grudniowej debacie o stanie i jakości wody w gminie, Stowarzyszenie ponownie złożyło w siedzibie Związku pismo o odpowiedź na zgłoszone wcześniej wnioski.

Pismo z grudnia ub.r. (tutaj) zawierało najważniejsze postulaty SWT oraz mieszkańców, m.in. prośbę o obniżenie ceny wody oraz za ścieki do 30%, a także o modernizację sieci wodociągowej w rejonie Centrum Trzebini, która została wykonana w latach 60. XX w.

Poniżej pismo z prośbą o „poważne potraktowanie wniosków mieszkańców i SWT”, podpisane przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, Tadeusza Adamczaka.

Pismo do ZMGK - ponowne wnioski po debacie wodnej