Kontraruch jedynie na ulicy Górniczej

Niedawno wystąpiliśmy do Gminy o wprowadzenie na niektórych ulicach w gminie tzw. kontraruchu rowerowego.

Z odpowiedzi uzyskanej wynika, że jedynie po zmianie organizacji ruch tzw. kontraruch zostanie wprowadzony na ul. Górniczej w Trzebini. Staraniem Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia powstanie kontraruch, a w przyszłości chcemy dążyć do poprawy warunków rowerowych w naszym mieście.