Korespondencja z Urzędem Miasta odnośnie okręgów wyborczych i obwodów głosowania

Analizując dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej trzebińskiego UM uchwały Rady Miasta Trzebini ws. podziału gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miasta Trzebini oraz ws. podziału gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia zauważyło pewną nieścisłość.

Uchwała nr XXVII/300/VI/2012 Rady Miasta z dn. 26.10.2012 r. – okręg wyborczy IV – os. Centrum I – zawiera w spisie ulic całą ul. Żmirka, co kłóci się z uchwałą nr XXXIII/353/VI/2013 Rady Miasta z dn. 1.03.2013 r., gdzie obwód głosowania IV – os. Centrum I – zawiera w spisie ulic ul. Żmirkę nr 1 i 2.

W związku z tym prosiliśmy o doprecyzowanie, do którego okręgu wyborczego należy ul. Żmirka.

Uzyskaliśmy odpowiedź, w której Biuro Rady deklaruje korektę ww. zapisów.

Poniżej pisma do pobrania: 

Pismo ws. okregow i obwodow wyborczych

Odpowiedź RM ws. okręgów i obwodów wyborczych