Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia zorganizowało w czerwcu 2013 r. dla kilkunastu nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Trzebini warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Odbycie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jest zalecane lub wymagane m.in. od nauczycieli; wychowawców i kierowników kolonii; opiekunów dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych; przewodników miejskich i górskich; osób pracujących w zawodach związanych z obsługą klienta i kierujący zespołami pracowników.

Uczestnicy zajęć nauczyli się podstawowych technik, takich jak:

  • ocena miejsca zdarzenia, używanie środków ochrony osobistej i wstępna ocena poszkodowanego,
  • techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej i używanie AED,
  • algorytm postępowania z osobą nieprzytomną – oddychającą,
  • postępowanie w wypadku zadławienia, urazu kręgosłupa, poważnego krwotoku i wstrząsu,
  • dodatkowa pomoc przedmedyczna: bandażowanie ran, postępowanie ze złamaniami i zwichnięciami, dodatkowa ocena obrażeń i stanu zdrowia poszkodowanego.

Warsztaty trwały ok. 6 godzin i pozwoliły kursantom na zdobycie elementarnej wiedzy nt. pierwszej pomocy. Każdy z nauczycieli otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie ww. kompetencji.