Okręg 4

os. Centrum I

Maciej Kozub-200pxSzanowni Wyborcy!

Znam problemy gminy i jej mieszkańców – chcę je rozwiązywać, bo wierzę i wiem, że potrafię. Chcę, aby mieszkańcy Trzebini byli dumni ze swojego miasta, a nasze dzieci nie szukały szczęścia za granicą.

Krótko o mnie

Mam 43 lata. Od 20 lat mieszkam w Trzebini. Ukończyłem studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku: Organizacja i Zarządzanie oraz Studium Medyczne w Zabrzu.
Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii oraz technikiem elektroradiologii. Przez kilka lat pracowałem na stanowiskach kierowniczych. Obecnie jestem zatrudniony w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Zdobytą wiedzę i doświadczenie chciałbym wykorzystać dalej jako Radny Miasta Trzebini.

Nasze miasto powinno stać się przykładem sprawnego i sprawiedliwego gospodarowania.
Na mnie zawsze możecie Państwo liczyć.

Za najważniejsze sprawy dla Trzebini uważam:
1. stworzenie przyjaznych warunków dla rodzinnych małych i średnich firm,
2. stworzenie klimatu dla nowych inwestorów,
3. poprawić dostęp do specjalistów w służbie zdrowia,
4. wymienić stare sieci wodociągowe w gminie,
5. rozpocząć budowę bazy sportowo-rekreacyjnej nad Balatonem,
6. zaprojektowanie nowych ścieżek rowerowych w mieście i gminie,
7. stworzenie placów ćwiczeń dla dzieci i dorosłych,
8. rekultywację i zabezpieczenie terenu wokół wysypiska.