Minęło ćwierćwiecze od początku samorządności w Trzebini

W spotkaniu w Dworze Zieleniewskich, które odbyło się w czwartek 11 czerwca 2015 r., uczestniczyli radni i burmistrzowie I kadencji Rady Miasta w Trzebini w latach 1990-1994, współcześni samorządowcy oraz ówcześni działacze.

25 lat temu wybory do samorządu w Trzebini wygrali zdecydowanie kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Czas pierwszej kadencji to okres wytężonej pracy od podstaw, nauki samorządności i demokracji. Jak wspominali zaproszeni Goście, w tamtym czasie nie było żadnych gotowych wzorów i regulaminów, wszystko tworzono na bieżąco. – Pierwsze sesje trwały do późna, czasem nawet do rana – wspomina ówczesny przewodniczący Rady prof. dr hab. Adam Stanisław Jagiełło, obecnie mieszkający w Krakowie. Ze wspomnień radnych wyjawia się obraz przewodniczącego Rady jako człowieka dbającego o przejrzysty przebieg obrad, wymagającego i konsekwentnego, jako swoisty autorytet. Człowieka, który potrafił załagodzić nawet największe konflikty.

fot. Karol Mroziewski

Budowa szkoły podstawowej na osiedlu ZWM, odrestaurowanie Dworu Zieleniewskich, budowa centrali telefonicznej, kanalizacji w gminie – to największe sukcesy tego okresu, o których wspomniał ówczesny Burmistrz Zbigniew Duda. – Mimo, że nie należeliśmy wtedy do Unii Europejskiej, ale intensywne pozyskiwanie funduszy było również priorytetem – wspomina Duda. – Współcześnie inwestycje są dalej podejmowane, środki zewnętrzne pozyskiwane – deklarowała Burmistrz Trzebini Krystyna Barbara Siemek.

O funkcjonowaniu Urzędu i Rady wypowiedzieli się również ówcześni pracownicy, m.in. Marek Świtalski, Edward Molenda, Maria Pugacewicz (Sekretarz Gminy do dnia dzisiejszego), Lucyna Kłeczek (pracownik UM do dnia dzisiejszego). – To inny samorząd niż obecnie, ale również czas wytężonej pracy i służby społeczeństwu – deklarowali zaproszeni Goście.

Na spotkaniu były obecne również Panie Skarbnik Gminy, które odpowiadały i odpowiadają za finanse. Podczas pierwszej kadencji Panią Skarbnik była Alicja Głuch. – Dochody były przeważnie od dużych firm i zakładów, działających wtedy u nas. Dziś ich już nie ma – uzupełnia. Obecna Skarbnik Gminy Barbara Chlupka przedstawiła, że budżet Gminy opiewa na 101 mln zł.

fot. Karol Mroziewski

Inż. Jan Stryczek przypomniał historię Dworu Zieleniewskich, wspominano także działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, początki Tygodnika „Przełom”.

Dziękujemy Urzędowi Miasta w Trzebini za przychylność w organizacji spotkania, za przygotowanie książek o Trzebini dla naszych Gości. Dziękujemy Panu Karolowi Mroziewskiemu za piękne zdjęcia, Panu Zbigniewowi Paterak za nagrania audiowizualne w ramach TV Trzebinia. Artystkom z Krakowa za wykonanie utworów na flet i fortepian – serdecznie dziękujemy!