Młodzież poznaje historię Generała Nila

W poniedziałek 17 października 2016 r. w samo południe – na trzebińskim Rynku – otwarto uroczyście plenerową wystawę historyczną o Generale Nilu.

Przy współpracy z Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie udało się zaprezentować uczniom trzebińskich szkół gimnazjalnych i średnich postać Generała. W spotkaniu wzięła udział także Sekretarz Gminy Trzebini Anna Kawala.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum AK dzięki dokumentom i zdjęciom przekazanym przez Panią Marię Fieldorf oraz Pana Leszka Zachutę, członka rodziny Generała „Nila” i znawcę postaci bohatera.

24 lutego 1953 r. w więzieniu mokotowskim został powieszony po sfingowanym procesie gen. August Emil Fieldorf. Generał „Nil” był organizatorem i szefem Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. „Biorąc pod uwagę olbrzymi ciężar zbrodni, sąd uznał za niezbędne całkowite wyeliminowanie oskarżonego ze społeczeństwa, orzekając karę śmierci” – napisano w uzasadnieniu wyroku w sprawie gen. Augusta Fieldorfa „Nila”.

Więcej informacji o Generale Nilu znajdziesz tutaj.

Galeria zdjęć ze spotkania z młodzieżą (fot.: Bartłomiej Hajduk):

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk

fot. Bartłomiej Hajduk