Najważniejsze wydarzenia 2015 roku

Kończymy rok 2015 z ogromnym bagażem wydarzeń i akcji. Przypomnijmy niektóre z nich!

W styczniu 2015 r. zorganizowaliśmy spotkanie i wystawę związaną z rocznicą zakończenia okupacji hitlerowskiej w Trzebini.

fot. K. Cichy

fot. K. Cichy

W marcu 2015 r. mogliśmy zwiedzać wystawę historyczną na trzebińskim Rynku oraz zorganizowaliśmy akcję rozdawania jabłek dla mieszkańców.

fot. Krzysztof Cichy

fot. Krzysztof Cichy

fot. Krzysztof Cichy

Rozpoczęły się comiesięczne imprezy pn. „Pchli Targ”.

fot. St. Kaczmarczyk

(65)

W kwietniu 2015 r. zaprosiliśmy na koncert Janusza Saługi i Jana Budziaszka.

fot. Stanisław Kaczmarczyk

W czerwcu 2015 r. uczciliśmy 25-cio lecie odrodzonego samorządu.

fot. Karol Mroziewski

fot. Karol Mroziewski

fot. Karol Mroziewski

We wrześniu 2015 r. zorganizowaliśmy spotkanie i wystawę związaną z 35-cio leciem Solidarności w Trzebini.

fot. K. Mroziewski

fot. K. Mroziewski

zdj. nr 4

fot. K. Mroziewski

W październiku 2015 r. rozmawialiśmy z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

PRzK-1

W listopadzie 2015 r. zorganizowaliśmy spotkanie nt. ożywieniu Rynku w Trzebini.

Od grudnia 2015 r. zachęcamy do wzięcia udziału w imprezie sportowej „Triathlon w Trzebini”.

logo-triathlon

Ponadto nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Chrzanowskich Cyklistów, na bieżąco monitorujemy sytuację w Trzebini i reagujemy na wnioski Mieszkańców.

Do siego roku!