Z narkomanią nie można iść na kompromis…

Narkomanię należy zwalczać, a najlepiej jej przeciwdziałać… Takim wnioskiem zakończyła się debata o przeciwdziałaniu narkomanii, którą jako Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia zorganizowaliśmy w czwartek 25 maja 2017 roku w Dworze Zieleniewskich.

W debacie uczestniczyli specjaliści zajmujący się zawodowo problemami narkomanii:

 • Małgorzata Matecka – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie;
 • Marta Piechowicz – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebini;
 • Mariola Roman – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Trzebini;
 • Robert Matyasik – Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie;
 • Zbigniew Krempicki – terapeuta d/s uzależnień;
 • Andrzej Szczurek – terapeuta d/s uzależnień,
 • Katarzyna Noga – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini;
 • Jerzy Marcinek – z-ca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini.

Wnioski po spotkaniu:

 • Potrzeba dalszej współpracy na dotychczasowych zasadach wszystkich instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień w Trzebini
 • Utworzenie placówkę wsparcia dziennego dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w centrum Trzebini (podobnej do placówki na osiedlu Gaj)
 • Organizowanie przez szkoły, rady sołeckie i osiedlowe spotkań integrujących rodzin, ale bez sprzedaży alkoholu
 • Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży, gdzie będzie dyżurował pedagog i psycholog
 • Kontynuacja działań profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przy współpracy z lokalnym środowiskiem