Negatywna odpowiedź w sprawie umożliwienia jazdy rowerem po koronie zapory

Zamieszczamy odpowiedź z RPWiK ws. wniosku o umożliwienie jazdy rowerem po koronie zapory zalewu Chechło w Trzebini.

odpowiedz-rpwik