Od ul. Słowackiego w kierunku Puszczy Dulowskiej

Brak widocznych działań w kwestii poprawy stanu głównego wjazdu do Puszczy Dulowskiej od strony ul. Słowackiego w Trzebini (rejon tzw. składowiska opon), zmusza nas do ponownej interwencji w tej sprawie. Celem przypomnienia, wymieniamy najważniejsze okoliczności sprawy:

 1. Wjazd jest fragmentem niebieskiego szlaku rowerowego Zalew Chechło – Zamek Rudno. Trasa ta jest najczęściej wybieranym i najbardziej popularnym miejscem wycieczek rowerowych w całej Małopolsce Zachodniej. W letnie weekendy ilość rowerzystów sięga setek na godzinę. Jest to często wybierana trasa rajdów rowerowych, np: Rajdu Mamota organizowanego przez KTK PTTK Chrzanów.
 2. Początkowy odcinek drogi, a konkretnie skrzyżowanie z już zdemontowaną (lub rozkradzioną) linią kolejową, stanowić będzie wkrótce końcowy odcinek autostrady rowerowej Velo Rudawa i łącznik do trasy Velo Skawa, budowanej na zlecenie ZDW, a projektowanej przez firmę Klotoida Bajor, Zygmunt Sp.j.
 3. Alternatywna droga dla rowerów do Puszczy Dulowskiej od strony os. Piaski i ZWM, została zniszczona po koniec 2012 roku w trakcie “remontu” północnego toru linii kolejowej (E-30) Katowice-Kraków.
 4. Sprawy własnościowe w omawianym rejonie są niezwykle skomplikowane. W grę wchodzą działki leśne, skarbu państwa, kolejowe, zarządu melioracji i prywatne. Dochodzi do incydentów polegających m.in. na zakopywaniu desek z gwoździami do góry.
W związku z powyższym postulujemy, co następuje.
 • W perspektywie krótkoterminowej, czyli najpóźniej do wiosny 2016.
  • Likwidację szlabanu od ul. Słowackiego i zastąpienie go słupkami blokującym wjazd pojazdów silnikowych. Alternatywne rozwiązanie to wypoziomowanie terenu i wykonanie utwardzonego objazdu dla rowerzystów lub skrócenie szlabanu. Obecny stan wjazdu jest katastrofalny, praktycznie każdy z nas był świadkiem wywrotki w tym miejscu. Bezczynność zarządcy obiektu musi w końcu doprowadzić do wniosków o odszkodowanie za szkody materialne i uszczerbek na zdrowiu doznane w tym miejscu.
  • Utwardzenie i poszerzenie najgorszych fragmentów drogi, ze szczególnym uwzględnieniem wąskiego, błotnistego odcinka szlaku niebieskiego, przekraczającego potok Młoszówka. Do natychmiastowego remontu nadaje się także alternatywna droga, będąca przedłużeniem ul. Na Piaskach, za przepompownią.
  • Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaku niebieskiego, z ustawieniem drogowskazów przy ul. Słowackiego oraz przy skrętach prowadzących w kierunku potoku Młoszówka, w obu kierunkach. Zwracamy równocześnie uwagę, że najlepszym możliwym sposobem pokierowania rowerzystów jest nowa nawierzchnia, która w naturalny i oczywisty sposób pokazuje kierunek jazdy. 
 • W dalszej perspektywie czasowej, powiązanej z budową tras Velo Skawa/Rudawa oraz remontem linii kolejowej E-30 (lata 2016-18).
  • Doprowadzenie do zmiany przebiegu autostrady rowerowej VeloRudawa, która wg aktualnego projektu została poprowadzona na odcinku od skrzyżowania Linia Średnia/ul. Szembeka do ul. Słowackiego w Trzebini najdłuższym możliwym objazdem (zob. załączone mapki), przez ul. Na Piaskach. Wobec odległości w linii prostej, wynoszącej 1.2 km (mapka 1), objazd o długości 1.9 km (mapka 2) daje niezgodne z założeniami projektowymi wydłużenie około 58%. Co więcej, jest on poprowadzony istniejącymi drogami lokalnymi, co kwalifikuje go do kategorii “drogi bezinwestycyjnej”. Mówiąc krótko, lokalna społeczność nie zyska na tym projekcie nic, poza kilkoma znakami drogowymi. Dla porównania, obecny  przebieg szlaku niebieskiego Zalew Chechło – Zamek Rudno (mapka 3), ma długość 1.6 km, co daje wydłużenie 33%. Proponowany przez nas przebieg ma długość 1.3 km (mapka 4), o jeszcze mniejszym wydłużeniu 8%. Ponieważ biegnie praktycznie w linii prostej, ryzyko zboczenia ze szlaku będzie zminimalizowane. Co więcej, tak poprowadzona droga w ogóle nie będzie dzielona z ruchem samochodowym, co decyduje o jej popularności wśród weekendowych rowerzystów i rodzin z dziećmi.
  • Sprawdzenie, jak wygląda kwestia włączenia Velo Skawy w projekt wiaduktu nad torami w ciągu DP 1029 K, obok “Zakładów Tłuszczowych”.
  • Odtworzenie przejazdu pod torami na trasie E-30 w 33,326 km trasy Katowice-Kraków i podłączenie osiedla ZWM do tras szkieletowych Velo Skawa/Rudawa jako dojazd to Puszczy Dulowskiej/ Zalewu Chechło.
  • Wyasfaltowanie ul. Brzozowej, która stanie się naturalnym łącznikiem autostrady rowerowej Velo Skawa z drogą pieszo-rowerową wzdłuż DP 1027 K (na ukończeniu, termin listopad 2015). Pozwoli to na połączenie rowerowe Trzebinia-Chrzanów przebiegające w całości drogami rowerowymi lub bocznymi o prawie zerowym ruchu samochodowym.
  • Należy przeanalizować sposób, w jaki rowerzyści mają zjeżdżać z trasy Velo Skawa w kierunku Zalewu Chechło pod wiaduktem autostrady A4.

cz.1

cz.2