Odpowiedź z Biura Rady Miasta ws. liczby skarg na Burmistrza Trzebini

Jako Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia dążymy do przejrzystości w sprawowaniu urzędu. Chcemy, by działania radnych były jasne, czytelne, a informacje o wszelkich inicjatywach były dostępne dla Wszystkich Mieszkańców.

W ostatnim czasie zwróciliśmy się do Rady Miasta w Trzebini o przygotowanie zestawienia ws. liczby skarg na obecnego Burmistrza Trzebini, Pana Stanisława Szczurka. Z pisma, które otrzymaliśmy, wynika jasno, że w ciągu czteroletniej kadencji na postępowanie Burmistrza wpłynęło łącznie 11 skarg oraz dwie, które obecnie są rozpatrywane.

Dla porównania poprosiliśmy także o podanie liczby skarg byłego Burmistrza, Pana Adama Adamczyka. W ciągu kadencji 2006-2010 wpłynęło 6 skarg.

Analizując te liczby, można z łatwością stwierdzić, że urząd burmistrza nie jest łatwym zadaniem. Trzeba tak postępować, aby na postępowanie Włodarza Gminy było tych skarg jak najmniej. Weryfikację natomiast dokonają wyborcy.

Poniżej pełna treść odpowiedzi.

Skargi na Burmistrza Trzebini