Odpowiedź na petycję mieszkańców i stowarzyszeń

Otrzymaliśmy odpowiedź na petycję mieszkańców oraz między innymi naszego Stowarzyszenia dotyczącą 🔶 poprawy bezpieczeństwa 🔶 przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Marszałka Piłsudskiego.