Odpowiedź na pismo Burmistrza ws. opieki medycznej w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia odpowiedziało na pismo Burmistrza Trzebini odnośnie braku opieki medycznej i nocnych dyżurów aptek w naszej gminie. Przypomnijmy, że początkiem lipca wystosowaliśmy oficjalne pisma do Pana Stanisława Szczurka, w których prosiliśmy o szczegółowe wyjaśnienie kwestii braku nocnej opieki lekarskiej w Trzebini.

Tadeusz Adamczak, przewodniczący Stowarzyszenia napisał:

Rozumiemy, że to NFZ rozstrzyga konkursy na opiekę całodobową w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ale żałujemy, że nie zabiegał Pan bardziej o stworzenie takiego punktu w naszym mieście, podczas gdy na wiele innych zadań, również nienależących bezpośrednio do tzw. zadań własnych gminy, znalazły się środki gminne. Tak było w przypadku ronda przy ul. Kościuszki oraz przy przekazaniu działki budowlanej i dotacji na budowę Komisariatu Policji w Trzebini – inwestycje potrzebne i ważne, lecz wychodzące poza zadania gminy.

Poniżej pełna treść pisma.

Odpowiedź na pismo Burmistrza ws. opieki medycznej w Trzebini