Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. konsultacji społecznych dot. budowy wytwórni syngazu

Na prośbę Stowarzyszenia, w której wnioskowaliśmy o udostępnienie wyników konsultacji społecznych ws. budowy wytwórni gazu syntezowego na terenie powiatu chrzanowskiego, otrzymaliśmy odpowiedź od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

W piśmie nie otrzymaliśmy jasnej odpowiedzi, czy w trakcie trwania konsultacji zostały zgłoszone jakieś uwagi. Oczekiwaliśmy, aby podano nam oficjalne daty trwania tychże konsultacji, miejsca, w których ta informacja była dostępna dla Mieszkańców. Niestety otrzymaliśmy pismo zupełnie odbiegające od naszego zapytania.

W piśmie czytamy o zasadach ekologicznych, obawach Mieszkańców – to wszystko jest ważne, ale my oczekiwaliśmy konkretnych informacji o formie i wynikach przeprowadzonych konsultacji.

Poniżej pełna treść pisma.

RDOŚ, cz. 1 RDOŚ, cz. 2