Odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ws. składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini

Po sezonie urlopowym udało się nam uzyskać odpowiedź na nasze pismo z dn. 28 lipca br. ws. składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini. W piśmie bardzo rzeczowo i konkretnie uzyskaliśmy informacje nt. funkcjonowania tutejszego składowiska opon.

Z odpowiedzi wynika, że firma EKO INWEST z siedzibą przy ul. Słowackiego 57 w Trzebini uzyskała w czerwcu 2013 r. pozytywną decyzję na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do odzysku odpadów, uwzględniając odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W piśmie ze Starostwa Powiatowego podane są dokładne kategorie odpadów, dla których eksploatacji decyzja została wydana.

W odpowiedzi z Chrzanowa czytamy również, że czas obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów przewidziany jest do dnia 11 czerwca 2023 r., czas obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów kończy się z dn. 31 grudnia 2014 r., natomiast czas obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów to również dzień 11 czerwca 2023 r.

Ważne jest również, że do chwili obecnej podmiot nie wniósł wymaganego decyzją zabezpieczenia w wysokości 100 000 zł na rachunek bankowy sum depozytowych Starostwa, a ty samym nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem.  Firma poinformowała chrzanowskie starostwo, iż z uwagi na wysokie koszty uruchomienia instalacji do odzysku odpadów na terenie przy ul. Słowackiego w Trzebini stopniowo przetransportuje odpady, w celu poddania ich procesowi odzysku na instalacji w Żorach, której jest właścicielem. Wywóz odpadów spółka rozpoczęła w miesiącu lipcu b.r. i do tej pory usunęła ok. 915 ton odpadów zgromadzonych przy ul. Słowackiego w Trzebini – czytamy w piśmie ze Starostwa.

Pełna treść pisma w załączeniu.