Odpowiedź z WIOŚ w Krakowie na wystąpienie dotyczące odorów w mieście

Prezentujemy odpowiedź WIOŚ w Krakowie związane z interwencjami dotyczącymi uciążliwości zapachowych w mieście.