Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. natężenia ruchu na ul. Piłsudskiego w Trzebini

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przesłał odpowiedź Stowarzyszeniu na nasze zapytanie odnośnie natężenia ruchu na ul. Piłsudskiego w Trzebini. Wnioskowaliśmy o analizę sytuacji drogowej, zwłaszcza na zbyt częste nadmierne przekraczanie prędkości.

W piśmie czytamy, że ZDW w Krakowie nie widzi potrzeby wprowadzenia ograniczenia prędkości na ul. Piłsudskiego. „Wzdłuż całego odcinka drogi przez Trzebinię przebiegają chodniki, obie drogi strony są skomunikowane prawidłowo oznakowanymi przejściami dla pieszych zlokalizowanymi w miejscach o dobrej widoczności, więc piesi mają zapewnione warunki do bezpiecznego poruszania się wzdłuż i poprzek jezdni. Obecna geometria i stan techniczny drogi umożliwiają bezpieczną jazdę z dopuszczalną w terenie zabudowanym prędkością 50/60 km/h” – czytamy w uzasadnieniu od Zarządcy.

Jeżeli uznamy za konieczne ustawienie fotoradaru w tym rejonie, musimy wstępnie określić lokalizację i skierować wniosek do Inspekcji Transportu Drogowego.

Treść pisma poniżej.

Odp. ws. ruchu na ul. Piłsudskiego 1 Odp. ws. ruchu na ul. Piłsudskiego 2