Odpowiedzi Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Publikujemy odpowiedzi na pytania, które zadano podczas debaty z Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Kolejne spotkanie z Dyrektorem zaplanowane jest na czerwiec 2017 roku.

Odpowiedzi na pytania z debaty (pobierz)