Pandemia pokrzyżowała plany obchodów Rocznicy Solidarności

Zapoczątkowane rok temu Święto Wolności i Solidarności, z powodów epidemicznych nie będzie miało swojej drugiej odsłony.

Podczas ubiegłorocznych uroczystości 39-tej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Trzebini, gdy spotkaliśmy się w grupie byłych działaczy „Solidarności”, między innymi Słomski Waldemar, Patyna Józef, Jarczyk Jan, Kołodziejczyk Czesław, Edward Chamik, Tadeusz Adamczak, Bogusława Sołtys, Dadak Ada, Rebs Teresa, Włodarczyk Hieronim, Woszczyna Henryk, Bąk Andrzej, Trojanowski Józef, Żochowski Tomasz w MBP w Trzebini na wystawie pamiątek solidarnościowych z lat działalności i koncertu piosenek solidarnościowych, umawialiśmy się na szczególną, bo okrągłą 40-tą rocznicę.

Chcieliśmy wyeksponować ludzi aktywnych tamtego okresu i pamiątki, jakie mamy oraz te, które przekazał na własność Biblioteki w ubiegłym roku nasz kolega Józek Patyna – członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Było ich dużo i bardzo wartościowe historycznie /2 duże walizki/ i obiecał, że jeszcze przywiezie za rok w 2020 r.

Chcieliśmy, aby była możliwość spotkania się z działaczami Solidarności z lat 80-tych, ludzi, którzy chcieli lepszej Polski dla wszystkich. Dziś żyją jeszcze nasi „trzebińscy bohaterowie lat 80-tych”, ale za rok, dwa nie wiemy, co pandemia przyniesie.

To był nasz wielki sukces. Sukces, który tworzyło wielu bardzo różnych ludzi. Ludzi, którzy myśleli bardzo różnie, inaczej, pochodzili z różnych miejsc. Te strajki były w latach 80-tych potrzebne, aby zmienić nasz kraj; i to się udało.

Większość naszych bohaterów, świadków tamtych wydarzeń, ma dziś około 70 lat lub ponad, a niektórzy ponad 80 lat, nadal chcą być aktywni i przekazywać swój zapał do działania na rzecz innych ludzi. Chcieliśmy, aby spotkać się z młodzieżą, bo dotychczasowe cieszyły się dobrą opinią słuchaczy szkolnych, bo w książkach o tym jest niewiele.

Myślę, że dziś jak mało kiedy, czterdzieści lat po podpisaniu porozumienia, bardzo tego porozumienia potrzebujemy. Przecież „Solidarność” tworzyło dziesięć milionów Polek i Polaków, pewnie ta liczba dzisiaj też może się kojarzyć lepiej lub gorzej, ale ja bardzo głęboko wierzę w to, że Porozumienia Sierpniowe to jest takie dziedzictwo, do którego wielu z nas może się odwołać, bo dzięki tym Porozumieniom zmieniliśmy Polskę.

Dziś dziękujemy Pani Dyrektor Miejskiej Bibliotece Publicznej Marcie Sikorze, dr Piskorz Jolancie, Spuła Agnieszce oraz pracownikom za zorganizowanie wspaniałej wystawy pamiątek Pana Józefa Patyny, które uświetniły stan solidarnościowych trzebińskich „skarbów” z okresu solidarnościowego w rocznicę Podpisania Porozumień Sierpniowych.

Tak więc tegoroczne obchody będą upamiętnione w zaciszu każdego z nas, czekając na lepsze czasy zdrowotne, bez epidemii koronawirusa.

Tadeusz Adamczak – przewodniczący SWT