Pchli Targ 2020: od marca do października, co miesiąc

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, od marca do października 2020 r., od godz. 8 do 14

Plac Targowy przy ul. Młoszowskiej w Trzebini

PCHLI TARG w TRZEBINI 2020 – REGULAMIN

CZAS TRWANIA, MIEJSCE

 1. Sprzedaż lub wymiana rzeczy używanych przez osoby prywatne odbędzie się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca od marca do października 2020 r. W trakcie całego kiermaszu w godz. 8:00-14:00 sprzedaż / wymiana odbywać się będzie na Pl. Targowym przy ul. Młoszowskiej w Trzebini.

ORGANIZACJA STOISK I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizatorem Pchlego Targu jest Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia.
 2. Warunkiem bycia Uczestnikiem / Wystawcą na Pchlim Targu jest chęć sprzedaży i/lub wymiany własnego towaru. Podczas kiermaszu od Wystawców będą pobierane opłaty targowe zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini z dn. 25 listopada 2016 r.
 3. Podczas trwania kiermaszu Organizator zapewnia dostęp do bezpłatnej toalety miejskiej usytuowanej w rejonie parkingu dwupoziomowego przy ul. Młoszowskiej w Trzebini.
 4. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych lub niepotrzebnych.
 5. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawiane podczas imprezy, znajduje się w załączniku do regulaminu. Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w postaci zdjęć. Zabrania się sprzedaży alkoholu oraz wyrobów nikotynowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Pchlim Targu bez podania przyczyny.
 7. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 8. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik zobowiązuje się do uporządkowania swojego miejsca handlowego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem imprezy.
 10. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych produktów.
 11. Wystawcami mogą być jedynie osoby pełnoletnie (osoby niepełnoletnie tylko pod opieką dorosłych).

UBEZPIECZENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika / wystawcy z udziału w Pchlim Targu.

Kontakt:

Tadeusz Adamczak, tel. 784 088 932, e-mail: ta53@onet.eu

Daniel Maliszczak, tel. 793 126 264, e-mail: danielmali@wp.pl

 

KATALOG PRZYKŁADOWYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYSTAWIONE PODCZAS IMPREZY „PCHLI TARG” W TRZEBINI

– Książki

– Płyty

– Gry komputerowe

– Filmy

– Antyki

– Galanteria domowa

– Wyroby dekoracyjne

– Biżuteria

– Aparaty fotograficzne i ich części

– Instrumenty muzyczne i ich części

– Rekwizyty wojskowe

– Drobne rękodzieło

– Przedmioty kolekcjonerskie

– Ubrania

– Sprzęt sportowy, ogrodowy, motoryzacyjny, części AGD

– Inne

 

Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczalne do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. Na inne przedmioty, nie wykazane w katalogu, wymagana jest zgoda organizatora.