Pisma do Burmistrza nt. braku nocnej opieki medycznej i nocnych dyżurów aptek w Trzebini

Rozpoczął się kolejny miesiąc, w którym mieszkańcy Gminy Trzebinia pozbawieni są możliwości całodobowej opieki lekarskiej w swoim miejscu zamieszkania oraz nocnych dyżurów aptek. W związku z tym Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wystosowało pisma do Burmistrza Trzebini z prośbą o uzasadnienie tej decyzji.

W pismach, które złożyliśmy w trzebińskim Urzędzie Miasta, wyraziliśmy zdziwienie i żal z powodu zaistniałej sytuacji. Przypomnieliśmy Burmistrzowi o tym, że dobrem każdego miasta są Mieszkańcy i wszelkie działania powinny być podejmowanie w imię dobra wspólnego. Zapytaliśmy Burmistrza, czy mieszkańcy Trzebini są „obywatelami niższej kategorii”, skoro w Chrzanowie i Libiążu udało się utworzyć nocne punkty opieki lekarskiej, a w Trzebini – nie.

Ponadto z początkiem maja zrezygnowano w Trzebini z nocnych dyżurów aptek. Tę decyzję również jako Stowarzyszenie przyjęliśmy z zaskoczeniem. I zapytaliśmy Burmistrza, czy podejmie jakieś działania w kierunku przywrócenia nocnych usług aptecznych w gminie.

Poniżej pełne teksty pism.

Pismo nt. braku nocnej opieki medycznej

Pismo nt. braku nocnych dyżurów aptek