Pismo do Burmistrza Trzebini nt. braków obowiązkowych informacji zamieszczonych w BIP o jednostce samorządowej Gminy Trzebinia

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wystosowało pismo do Burmistrza Trzebini w związku z brakiem obowiązujących danych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) o jednostce samorządowej Gminy Trzebinia.

„Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo…” – czytamy na głównej stronie BIPu.

Poniżej prezentujemy całe pismo skierowane do włodarza naszego miasta i liczymy na szybkie zamieszczenie obowiązkowych, a brakujących informacji w elektronicznym systemie BIP.

BIPu 28.02Pismo nt. BIPu - cz. 2