Pismo do Burmistrza Trzebini ws. zasad i częstotliwości odbioru azbestu w gminie

Już w 2003 r. rozpoczęto realizację programu, którego nadrzędnym celem było usuwanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest. Przez lata gmina Trzebinia również bardzo sumiennie włącza się w akcję, w ramach której odbiera od Mieszkańców nieodpłatnie azbest. Dobrze, że Gmina organizuje i finansuje tę akcję, ale pragniemy zwrócić uwagę na czas oczekiwania na odbiór przez firmę azbestu. Zdaniem Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia jest on stanowczo za długi.

Szacuje się, że na terenie Gminy Trzebinia znajduje się jeszcze blisko 6 tys. ton wyrobów azbestowych, głównie w postaci pokryć dachowych oraz płyt osłaniających ściany budynków. Mieszkańcy, którzy zgłosili zapotrzebowanie na odbiór azbestu, muszą długo czekać. Inni natomiast tworzą tzw. „dzikie wysypiska” z zalegającym azbestem. Oczekiwanie przez Mieszkańców ponad 2,5 roku na odbiór azbestu jest zdecydowanie za długim czasem i koniecznie należy to zmienić.

Oczekujemy szczegółowych informacji dot. zasad i częstotliwości odbioru azbestu. Ponadto prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w lokalnej prasie tychże zasad, dzięki którym mieszkańcy będą mogli bliżej poznać zasady odbioru.

Pełna treść pisma poniżej.

Pismo ws. odbioru azbestu