Pismo do Dyrekcji TCK z prośbą o zwolnienie z opłat za wynajem sali na organizowane prelekcje

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia wystosowało pismo do Dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury p. Janusza Szczęśniaka z prośbą o zwolnienie z opłat za wynajem sali wystawowej w Dworze Zieleniewskich na organizowane spotkania dla mieszkańców.

Spotkanie z ks. Tadeuszem Zaleskim nt. zbrodni wołyńskiej cieszyło się bardzo dużą frekwencją. Stowarzyszenie, pragnąc zrzeszać mieszkańców, planuje organizować kolejne cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi na interesujące tematy. Również planuje zorganizować w Trzebini, w najbliższym czasie, dwie tematyczne wystawy – o żołnierzach wyklętych i poświęconą osobie bł. Jana Pawła II w ramach przygotowań miasta na Jego kanonizację.

„Inicjatywy (podejmowane przez Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia – przyp. red.) kierowane są z myślą przede wszystkim o młodym pokoleniu, chcąc przybliżyć im zarówno historię najnowszą swojego kraju, jak i wielką postać, którą był zapewne bł. Papież. Dlatego cel tychże prelekcji i wystaw jest jak najbardziej edukacyjny, a nie komercyjny, dlatego zwracam się z prośbą o zwolnienie z opłat za wynajem sali w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, w którym planuję zorganizować obie wystawy…” – argumentuje w piśmie Przewodniczący Tadeusz Adamczak.

Stowarzyszenie zastanawia się, czy pobieranie opłat za wynajem sali na cele wyłącznie edukacyjne i partycypacji lokalnej społeczności jest zasadne.

Poniżej pełny tekst pisma do Dyrektora TCK.

Pismo o zwolnienie z opłat za wynajem sali