Pismo do Spółki PKN Orlen EKO i władz samorządowych po spotkaniu z Mieszkańcami Trzebini

Po spotkaniu w Domu Gromadzkim dot. planowanej wytwórni budowy gazu syntezowego wystosowaliśmy pismo do Spółki PKN Orlen EKO oraz władz samorządowych powiatu chrzanowskiego, w którym wyraziliśmy nadzieję na kolejne spotkanie z Inwestorem i Władzami.

W piśmie czytamy:

Podczas spotkania z Mieszkańcami padło wiele pytań. Mieszkańcy nie kryli zaskoczenia i oburzenia na działania samorządu lokalnego, który ukrywał przed nimi planowaną inwestycję. (…) Zebrani zastanawiali się także nad środowiskowymi uwarunkowaniami tej decyzji, czy rzeczywiście nie niesie ona za sobą szkodliwego wpływu na ludzi i środowisko. Takie obawy i nastrój niepewności zdominowały spotkanie, podczas którego można było usłyszeć głosy oburzenia i dezaprobaty na budowę spalarni odpadów w naszym rejonie bez powiadamiania wcześniej Mieszkańców. Wiele pytań dalej nie ma swojej odpowiedzi. (…).

Zaproponowaliśmy Inwestorowi termin wrześniowy na spotkanie i liczmy, że uda się nam spotkać, aby osobiście zadać pytania, których nie udało się zadać 12 sierpnia br. z powodu nieobecności zarówno Inwestora, jak i Burmistrza Chrzanowa.

Poniżej pismo do pobrania.

Wytwórnia gazu syntezowego_po spotkaniu_Trzebinia