Pismo ws. przejścia pod torami kolejowymi w rejonie os. Piaski w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia prosi o informację, czy w związku z modernizacją kontraktu nr 2 na odcinku Trzebinia PKP – Krzeszowice PKP są szanse, aby przejście przepustem łączącym ogródki działkowe na osiedlu Piaski z Puszczą Dulowską w Trzebini było ponownie dostępne dla pieszych.

Pismo wystosowaliśmy, ponieważ dostaliśmy sygnały od Mieszkańców, którzy od kilku miesięcy pozbawieni są przejścia do pobliskiej Puszczy Dulowskiej tym właśnie ciągiem. Pytamy, czy po zakończeniu prac modernizacyjnych ciąg zostanie przywrócony czy jednak jako Mieszkańcy powinniśmy sami podjąć działania do organów samorządu terytorialnego z prośbą o wydzielenie ciągu pieszego?

Pełna treść pisma poniżej.

Pismo ws. ciągu pod torami PKP