Pismo ws. uzyskania informacji publicznej o liczbie złożonych skarg na Burmistrza Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia – działając na podstawie przepisów prawnych, które zezwalają na uzyskiwanie informacji o pracy samorządu – wnioskuje o uzyskanie informacji publicznej o liczbie złożonych skarg na Burmistrza Trzebini.

Prosimy o przekazanie w terminie ustawowym 14 dni informacji publicznej, a mianowicie:

  • wskazanie, ile skarg Mieszkańców na Burmistrza Miasta Trzebinia wpłynęło w latach 2010-2014;
  • wskazanie, ile skarg Mieszkańców na Burmistrza Miasta Trzebinia wpłynęło i zostało uznanych przez Radę Miasta Trzebinia za uzasadnione w latach 2010-2014,
  • w razie stwierdzenia istnienia jakiejkolwiek skargi Mieszkańca na Burmistrza Miasta Trzebinia, która w drodze uchwały Rady Miasta została uznana za uzasadnioną w latach 2010-2014, prosząc o przesłanie kserokopii tej uchwały lub uchwał,
  • wskazanie ilości skarg na byłego Burmistrza Miasta Trzebinia Adama Adamczyka w latach 2006-2010.

Poniżej pełna treść pisma do Biura Rady Miasta w Trzebini.

Wniosek o uzyskanie informacji publicznej ws. skarg