Pismo z prośbą o udostępnienie nagrań z sesji Rady Miasta

Na początku stycznia 2014 r. Tadeusz Adamczak wystosował pismo do Urzędu Miasta z prośbą o udostępnienie nagrań z sesji Rady Miasta na płytach DVD.  Prośba dotyczyła nagrań z posiedzeń, które odbyły się od czerwca 2013 r. do końca ub. roku.

Pan Tadeusz Adamczak zdecydował się poprosić o udostępnienie tych nagrań. Zgodnie z obietnicą Burmistrza Stanisława Szczurka każdy mieszkaniec, który złoży podanie na piśmie i zostawi puste nośniki, ma prawo otrzymać zapis z tychże sesji Rady Miasta.

Nagrania, o które wnioskowało Stowarzyszenie, są już dostępne w Internecie na naszej stronie internetowej. Dostępne są tutaj oraz na kanale Stowarzyszenia na YouTube.

prosba-o-udostepnienie-nagran