Podsumowanie debaty przedszkolnej

debata przedszkolnaPoczątkiem lipca br. Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia” zorganizowało debatę oświatową, poświęconą kierowaniu dzieci 3-letnich do przedszkoli.

Podczas spotkania obecna była Pani Agnieszka Gibas, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Trzebini, Pani Bernadetta Popielnicka. Spotkanie prowadził Przewodniczący Stowarzyszenia – Pan Tadeusz Adamczak.

Rozpoczęcie edukacji w przedszkolu czy szkole podstawowej pod wieloma względami jest trudne. Dla rodziców wiąże się z pewna zmianą stylu życia i warunkami finansowymi. Również dla dzieci to nowa sytuacja. Pod względem psychologicznym wymaga adaptacji w nowym miejscu i pewnej dojrzałości, m.in. szkolnej. Pod względem fizycznym oczekuje od dziecka ukształtowania pewnych prawidłowych i odpowiednich do wieku postaw, jednocześnie wymaga skupienia, opanowania i umiejętności panowania nad swoimi emocjami. Od gminy zaś oczekuje się dobrze przygotowanej infrastruktury oświatowej, bezpiecznych szkół i przyjaznych przedszkoli.

Przedszkole stawia przed dzieckiem wiele nowych zadań. To spotkanie z rówieśnikami, czyli początki tworzenia się nowych kontaktów. To początki rodzenia się samodzielności, jakże potrzebnej przez całe życie. To nieraz pierwsze edukacyjne doświadczenia młodego człowieka. Sprawa to ważna, nie wolno zatem jej lekceważyć. Dziecko 3-letnie jest już w pełni gotowe do pójścia do przedszkola. W miarę dojrzałe, powoli staje się bardziej świadome tego, co wokoło się dzieje. Podczas debaty Pani psycholog Agnieszka Gibas stwierdziła, że wiele zależy od nakreślenia dziecku obrazu przedszkola i od zachowań rodziców. – Nie wolno straszyć dziecka przedszkolem. Nie możemy my, dorośli, dawać dzieciom sygnałów, że to właśnie w przedszkolu nauczą je bycia grzecznym, gdy takimi nie zawsze są – podkreśliła psycholog. Oddział przedszkolny pozwala dziecku, przez zabawę, poznawać i eksplorować świat, otaczającą rzeczywistość, doskonaląc jednocześnie nawyki i czynności samoobsługowe u niego. Podczas debaty pytano, czy płacz dziecka, gdy przychodzi moment rozstania z rodzicem, przekreśla jego dalszy pobyt w przedszkolu. Okazuje się, że zarówno dziecko, jak i rodzic, tę sytuację musi dzielnie przetrwać, bo to normalna reakcja na nowy świat, nowe twarze i nowe otoczenie. Potrzeba zatem cierpliwości, aby wszystko to się wyciszyło i aby dziecko, z radością i uśmiechem, przekraczało progi przedszkola. Podczas debaty poruszono także temat złych emocji i agresji na inne dzieci. Ważne jest zatem, aby dziecko już wcześnie nawiązywało kontakty z innymi dziećmi i niwelowało przez to poziom stresu i agresji.

Całość nagrania dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.