Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2014 r.

To był bardzo owocny rok w działalności Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia. Oprócz opiniowania działalności Burmistrza, sugestywnego wyrażania opinii Mieszkańców, wystartowaliśmy w wyborach samorządowych, zdobywając kilka mandatów radnego. W dalszym ciągu rozwijaliśmy ofertę edukacyjną w naszym mieście.

Podczas mijającego roku w dalszym ciągu opiniowaliśmy, zgłaszaliśmy sugestie, dbaliśmy o dobro Mieszkańców. Ponadto jako SWT zorganizowaliśmy kilka ciekawych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.

W lutym odbyło się bardzo interesujące spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim nt. zbrodni wołyńskiej. W prelekcji historycznej, połączonej z promocją książki ks. Zaleskiego, uczestniczyło wielu ludzi młodych, co budzi nadzieję, że i Oni zainteresowani są trudnymi tematami historii.

fot. Karol Mroziewski

fot. Karol Mroziewski

W marcu zorganizowaliśmy dwa ciekawe spotkania – pierwsze to projekcja filmów o prześladowaniu chrześcijan, a drugie to spotkanie z prelegentem z krakowskiego oddziału IPN i wykład o Żołnierzach Wyklętych. Spotkanie i wystawa skierowana głównie do młodzieży została bardzo dobrze odebrana ze strony nauczycieli, jak i młodzieży.

fot. A. Bogdańska (ZSE-Ch)

fot. A. Bogdańska (ZSE-Ch)

Kwiecień, będący przygotowaniem do kanonizacji Jana Pawła II, upłynął na wystawie papieskiej pt. „Jan Paweł II i Rodzina”. Zorganizowana ekspozycja w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini oraz w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy pozwoliła zatrzymać się nad nauczaniem Papieża Polaka.

fot. Karol Mroziewski

fot. Karol Mroziewski

W maju zaprosiliśmy młodzież na spotkanie o dalekim Spitsbergenie. Mimo chłodnego tematu było bardzo ciepło i serdecznie.

We wrześniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółki PKN Orlen Eko z Płocka, którzy wstępnie deklarowali chęć budowy wytwórni gazu syntezowego na terenie powiatu chrzanowskiego. Wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawialiśmy nad istotą, funkcjonowaniem oraz zasadnością tej inwestycji w naszym regionie.

fot. przelom.pl

fot. przelom.pl

W listopadowych wyborach samorządowych wystartowaliśmy jako Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia. Dzięki Wyborcom udało się, aby czterej kandydaci z naszego ugrupowania (Tadeusz Adamczak, Wojciech Hajduk, Marek Harwes, Maciej Kozub) zostali radnymi. Dziękujemy za zaufanie!

To był dobry rok dla Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia. Dziękujemy za przychylność dla podejmowanych przez nas działań, obiecujemy dalej być otwarci na sugestie Mieszkańców, bo chcemy wspólnej Trzebini dla Wszystkich!